لابیاپلاستی (ترمیم و زیبایی واژن)

واژن یکی از بخش های ناحیه تناسلی بانوان است که شکل ورودی آن در زیبایی بخشیدن به ناحیه تناسلی بسیار اهمیت دارد. بنابراین عمل های زیبایی واژن برای بهبود یافتن شرایط ظاهری و مسائل دیگر بسیار موثر است. امروزه روش های زیادی برای زیبایی واژن وجود دارد. عمل زیبایی واژن ، عملی است که واژن را تنگ تر می کند و شکل ظاهری ناحیه ژنیتال را بهبود می بخشد.