آنتی¬بیوتیک برای جوش تناسلی مردان در چه مواردی کاربرد دارد؟

جوش تناسلی مردان انواع گوناگونی دارند. هر یک از این انواع به دلیل عوامل گوناگونی رخ می دهد. به همین دلیل درمان های گوناگونی برای جوش تناسلی مردان وجود دارد. یکی از درمان ها، آنتی بیوتیک برای جوش تناسلی مردان است. آنتی بیوتیک ها برای درمان برخی از عفونت ها تجویز می شوند. متن زیر […]